MADDE 1- Taraflar

A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi/Hizmet Veren/SATICI

Firma Unvanı: A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info@a2e.com.tr
Adres: İçerenköy Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Süleyman Başkan İş Merkezı No: 84 İç Kapı No: 12 Ataşehir, İstanbul

Alıcı/Müşteri

A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait yilbasisusleri.shop üzerinden alışveriş yapan, mal veya hizmet satın alan kullanıcı olup bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait yilbasisusleri.shop internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği mal ve/veya hizmetin mesafeli satışıyla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır.

ALICI, A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne her tür iletişim bilgisini, satışa konu hizmetlerin/malların özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri satışa konu hizmetle ilgili bütün ön bilgileri doğru olarak verdiğini kabul etmiş ve siparişini bu koşullarda vermiş olduğunu kabul ve beyan eder. yilbasisusleri.shop web sitesindeki ön bilgilendirme ve gerçekleştirilen alışveriş için düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme Bilgileri

Elektronik ortamda ödemesi yapılıp siparişi verilmiş olan mal veya hizmetler ve ALICI’ya dair fatura bilgisi aşağıda yer aldığı gibidir. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum bilgileri örtüşmek zorundadır. Aşağıda verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ALICI kabul etmiş sayılır.

ALICI’nın yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı mal veya hizmeti sağlamayı reddetme veya geri çekme veya hakkına sahiptir.

İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar vergiler dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir.

Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka’nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.

MADDE 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI’nın almak istediği malın veya hizmetin bedelini ödediği gündür. Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ALICI veya A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu durumdan etkilenen taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür. Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi dolayısıyla yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

MADDE 5- Genel İşlem Şartları

ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

ÜRÜN veya HİZMET, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa yönelikse, teslim edilecek kişi/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz.

İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda geçerlidir.

Bununla birlikte ÜRÜN veya HİZMET teslimatı sırasında A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı veya HİZMET gerçekleştirilmeyebilir.

ALICI, A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN veya HİZMETİ teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Hizmetten önce ÜRÜN bedeli A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne ödenmediği takdirde, A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN/HİZMETİ teslim etmeyebilir veya yerine getirmeyebilir.

A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin ifasından sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN/HİZMET bedelini A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne ödememesi halinde, ÜRÜN/HİZMET en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne iade edilir; ödemenin gerçekleşmemiş olması halinde A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin hizmeti sunmama hakkı bulunmaktadır. A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin ÜRÜN/HİZMET bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN/HİZMET satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

MADDE 6- A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin Hak ve Yükümlülükleri

A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırmalardan yilbasisusleri.shop sorumlu tutulamaz. A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı ALICI’nın yaşayacağı mağduriyetlerden A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz.

yilbasisusleri.shop hizmetlerinin bedelini Sanal POS üzerinden tahsil eder. Hizmetlerden faydalanmaya başlamak için ödemenin tamamının yapılması zorunludur. Hizmetlerin teslim tarihi her hizmet için ayrı ayrı belirlenmekte olup A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi, ALICI’nın siparişi geldiğinde kendisine termin hakkında detaylı bilgi verir.

MADDE 7- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

ALICI, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır.

ALICI yilbasisusleri.shop internet sitesinden A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere yilbasisusleri.shop web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

ALICI, satın aldığı mal veya hizmetlerden siparişi verdiği aynı gün içerisinde vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda fatura kesilmişse fatura eline geçtiği anda fatura aslını A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ÜRÜN/HİZMET alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi (işbu sözleşmenin damga vergisi dâhil) ve sair riskler ALICI’ya aittir.

MADDE 8- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

ALICI satın almak istediği hizmetin KDV dâhil TL tutarını onayladıktan sonra ilgili banka kartının POS’u üzerinden işleme başlanır. Ödeme işlemi sırasında herhangi bir aksaklık meydana geldiğinde ya da kredi kartıyla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda ALICI’ya durum bildirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda da ALICI’dan sorunun giderilmesi için bankasıyla görüşmesi talep edilebilir. A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin talebi karşılama yükümlülüğü ilgili hizmetin bedeli ödendiğinde başlar. Haklı bir gerekçeyle ödemesi yapılan hizmetin tedarik edilememesi durumunda ALICI’ya vakit kaybetmeden bilgi verilerek ALICI’nın seçimi doğrultusunda benzer bir hizmet sunulur. ALICI bu yöntemi tercih edebileceği gibi almak istediği hizmetten vazgeçebilir, ücretin iadesini talep edebilir.

Sözleşme konusu ürün ve hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nden ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

yilbasisusleri.shop hizmetlerin satış bedelleri havale yoluyla ya da Sanal POS üzerinden tahsil edilmektedir. Sanal POS yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır. Ödemesini Sanal POS yoluyla yapmak istemeyen kullanıcılar, hizmetlerin bedelini havale/EFT yoluyla da yapabilirler. ALICI, herhangi bir banka aracılığıyla havalesini yapabilir. Ödeme EFT yoluyla yapılmışsa hizmeti sunma yükümlülüğünde, ödemenin A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin hesabına geçtiği tarih dikkate alınır. Havale ve/veya EFT yapan gönderici bilgileriyle faturadaki kişi bilgilerinin aynı olması ve rezervasyon detayının not olarak belirtilmesi gerekmektedir.

ALICI ödemeyi kredi kartıyla yapmışsa, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9- Ürün Teslim, Hizmet Prosedürü

Hizmetin gerçekleşmesi:

Ürün/ürünler veya Hizmet ALICI’nın ödemeyi yapmasını ve A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin bu işlemi onaylamasını müteakip seçilen ürünün veya hizmetin taahhüt edilen teslim süresini geçmeden aktif edilir. ALICI’ya sebebi önceden bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) iş günü uzatılabilir. Belirtilen günler içinde ürün/ürünlerin veya hizmetlerin kullanıma hazır edilmesine dair herhangi bir sorun olduğunda ALICI vakit kaybetmeden müşteri hizmetlerine haber vermeyi kabul eder.

MADDE 10- Ürün İade, Hizmet İptal ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün/Hizmet İade:

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı ürün/hizmetin sipariş edildiği günden itibaren başlar. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iadenin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen faturalardaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Faturanın A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’ne ulaştırılmasındaki gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

Ancak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalan hizmetlerle ilgili ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir.

ALICI’nın satın aldığı ürün veya hizmetten caymak istemesi hâlinde A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi, cayma bildirimini içeren faturayı teslim almasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde varsa gönderim bedelleri hariç toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade edecektir.

İadeyi imkansız kılan bir mücbir nedenin var olması ALICI’nın cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Böyle bir durumda A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi iade ettiği bedelde kesinti yaparak zararını karşılar. Ürün/hizmetlerin iade edilmesi talebi, öncelikle müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Müşteri hizmetleri, iade talebini aldıktan sonra verilen hizmet durdurulur, akabinde, ilgili hizmetin bedeli ALICI’ya gönderilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesinde A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi ödemeyi bankaya nakden ya da mahsuben yapar. Kredi kartına yapılan iadelerin hesaba yansıma süresi ilgili bankaların şartlarına tabidir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 11- Gizlilik

İşbu sözleşmede yer alan bilgilerle ALICIya ait herhangi bir bilgi, idari/yasal zorunluluklar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Adli soruşturmalarda A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi, kendisinden istenen bilgiyi ilgili makamlarla paylaşmak durumundadır.

ALICI’ya ait kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmaz. Bu bilgiler tahsilat sırasında ilgili bankaya güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve bu işlemden sonra tüm datalardan silinir.

ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece A2E Teknoloji Bilişim Hizmetleri Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ALICI’yı bilgilendirme amacıyla (promosyon, yeni hizmet tanıtımı vb.) kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, yilbasisusleri.shop sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. yilbasisusleri.shop sitesine üyelik, ürün alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

MADDE 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda, İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme, tek nüsha hâlinde düzenlenmiş olup, istenildiği takdirde onaylı bir örneği ALICI’ya verilebilir.